Ondernemersbarometer: forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen

14 mei 2020 Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking trad, leidt tot een forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. Dat blijkt uit de eerste Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Helaas blijkt hieruit ook dat de coronacrisis het ondernemerschap fnuikt. En dat bedrijven die op 1 mei 2019 al bestonden, … Read More

Eén maand quasi-lockdown: wat is de invloed op de vastgoedmarkt?

23 april 2020 De anti-coronamaatregelen die sinds 18 maart van kracht zijn, hebben een duidelijke invloed op het aantal vastgoedtransacties. In de eerste maand van de quasi-lockdown daalde het aantal transacties in ons land met -32,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In de drie regio’s was er een vergelijkbare daling: -32,9% in Vlaanderen, -34,8% in Brussel en -32,1% … Read More

Geen verplaatsing naar de notaris meer nodig voor het verlijden van koopakten en andere notariële akten dankzij digitale volmacht

10 april 2020 Binnenkort moeten de burgers zich niet meer naar een notariskantoor verplaatsen om een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte te tekenen. Weldra kan de burger een digitale volmacht verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste de akte, in zijn plaats, kan ondertekenen. Daarmee komt de federale regering tegemoet aan de … Read More

Coronavirus: notarissen blijven beschikbaar voor burgers en ondernemingen

26 maart 2020 De notarissen stellen alles in het werk om de burger én de ondernemingen tijdens deze coronacrisis vooruit te helpen. “We laten ook de ondernemingen niet in de kou staan”, zegt Jan Sap, Directeur-generaal van de Federatie van het Notariaat (Fednot). “Wel integendeel, notarissen blijven paraat voor de burgers en de ondernemingen als dat kan helpen om de … Read More

Hoe evolueren de vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden?

18 februari 2020 Hoe evolueren de vastgoedprijzen in de Vlaamse provinciehoofdsteden? Wonen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2019 een stuk duurder. De prijzen voor appartementen stegen met gemiddeld 3,5 procent tegenover 2018. Die voor woonhuizen namen met 6 procent toe. Daarmee waren de prijsstijgingen voor woonhuizen hoger dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit de tweede … Read More

Wist je dat de meeste huwelijkscontracten pas… tijdens het huwelijk worden gesloten?

12 februari 2020 In 2019 werden er 23.914 huwelijkscontracten gesloten tussen gehuwden, veel meer dan de 12.844 huwelijkscontracten tussen aanstaande echtgenoten. Een huwelijkscontract biedt nu meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van nieuw samengestelde gezinnen.‘Bij hen kan zo’n voorafgaand contract de laatste aarzeling wegnemen om in het huwelijksbootje te stappen’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van … Read More

Ruim 600.000 Belgen gaven minstens één testament in bewaring bij een notaris

5 februari 2020 Ruim 600.000 nog levende personen hebben een testament dat ze lieten opmaken voor een notaris of dat ze aan hem in bewaring hebben gegeven.Opvallend: Bijna een kwart heeft meerdere testamenten. Dat is geen blijk van wispelturigheid. Want het is verstandig om je testament regelmatig tegen het licht te houden om te controleren of het nog overeenstemt met … Read More