Nieuws

  • Ook in coronatijden blijft de Belg vastgoed schenken (12/21/2020) - 15 december 2020 Tijdens de eerste coronagolf viel het aantal schenkingen van vastgoed fel terug. De laatste maanden is er een sterke inhaalbeweging: de Belg schenkt weer meer onroerende goederen, in welke regio hij ook woont. Het is een interessante vorm van successieplanning, zeker nu de schenkbelasting in alle regio’s een stuk lager ligt dan de erfbelasting.  Een woning schenken ... Read More
  • Vermijd boetes door een nieuwe aangifte van nalatenschap in te dienen als dat moet (12/21/2020) - 8 december 2020 Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Dit moet binnen de vier maanden te rekenen vanaf het overlijden. Maar het kan gebeuren dat er nadien een nieuwe aangifte moet worden ingediend, een verplichting die al eens aan de aandacht ontsnapt, met boetes tot gevolg. In Vlaanderen is het opletten geblazen met levensverzekeringen. 1. ... Read More
  • Notarissen lanceren IZIMI, een gratis digitale kluis voor het 100 % veilig beheer van al uw belangrijke documenten en bezittingen en voor de gemoedsrust van u en uw naasten. (12/21/2020) - 28 november 2020 Het notariaat, gesteund door de Federatie van het Notariaat (Fednot), lanceert met IZIMI, een gratis digitale kluis voor elke burger waarin hij persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten veilig kan opbergen. IZIMI maakt het ook mogelijk om deze persoonlijke data op een extra veilige manier te delen met anderen zoals de partner, de kinderen of een notaris naar ... Read More
  • Hoe deed onze vastgoedmarkt het in het afgelopen trimester? (12/21/2020) - 8 oktober 2020 Na een zwak 2de trimester, met een sterke daling van het aantal vastgoedtransacties, bloeide de Belgische vastgoedmarkt in de afgelopen drie maanden weer op. Toch zit de vastgoedmarkt als gevolg van de coronacrisis nog niet op het niveau van vorig jaar: in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 waren er in ons land ... Read More
  • Duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op (12/21/2020) - 23 september 2020 De Vlaamse regering keurde op 18 september een voorontwerp van decreet goed dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de successieplanning. Wie vragen heeft over de concrete impact op zijn planning, neemt best contact op met een notaris. De Vlaamse regering zette vrijdag het licht op groen voor een reeks maatregelen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de ... Read More
  • Ondertekening van notariële akte via videoconferentie tekent forse groei op (12/21/2020) - 31 augustus 2020 De coronacrisis leidt tot een forse stijging van het aantal notariële akten dat per videoconferentie tussen twee notariskantoren wordt verleden. Sinds 1 september vorig jaar zijn al meer dan 25.000 notariële akten op die manier getekend, waarvan het grootste deel de laatste maanden. Onnodig te melden dat het coronavirus de manier van werken van de Belg op ... Read More
  • Elke maand verwerpen 3.208 Belgen een erfenis zonder kosten voor een notaris (8/25/2020) - 13 augustus 2020 Maandelijks verwerpen zo’n 3.200 Belgen een erfenis kosteloos voor een notaris. Zo vermijden deze erfgenamen dat ze de schulden van de overleden persoon moeten betalen. Een kosteloze verwerping is ook mogelijk voor nalatenschappen die niet meer waard zijn dan 5.000 euro. Dat grensbedrag is recent voor het eerst geïndexeerd en bedraagt nu 5.219,21 euro. Niemand is verplicht ... Read More
  • Landbouwgrond in ons land kost gemiddeld 46.778 euro per hectare (8/25/2020) - 31 juli 2020 In 2019 bedroeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land 46.778 euro. In vergelijking met 2018 ging het om een prijsstijging van +0,6%. De gemiddelde oppervlakte van een landbouwgrond bedroeg het afgelopen jaar 1,1 hectare. In vergelijking met 2018 werd een bouwgrond -7,3% kleiner. Landbouwgronden waren het duurst én het grootst in de provincie ... Read More
  • VASTGOED IN HET 2DE TRIMESTER 2020: aantal vastgoedtransacties sterk gedaald door coronacrisis, in juni opnieuw meer transacties (8/25/2020) - 8 juli 2020 In april en mei had de coronacrisis een enorme impact op het aantal vastgoedtransacties in ons land. Zo daalde het aantal transacties in april 2020 met -23,8% in vergelijking met april 2019. In mei bedroeg de daling zelfs -29,7%. Juni 2020 leek dan weer een keerpunt te zijn: in vergelijking met juni 2019 steeg het aantal transacties ... Read More
  • 150.000 Vlamingen verleenden al een zorgvolmacht (8/25/2020) - 24 juni 2020 Op 15 maart, net voor het begin van de quasi-lockdown, hadden al bijna 150.000 Vlamingen een zorgvolmacht laten registreren. Vooral in de provincie Antwerpen is de zorgvolmacht in trek. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Bovendien zijn het niet alleen de senioren die zo’n volmacht verlenen. Van alle Vlamingen die ... Read More