Al 126.106 Belgen nemen schikkingen voor het geval ze hun vermogen niet zelf meer kunnen beheren

1 augustus 2019

Het aantal Belgen dat een zorgvolmacht laat opmaken, blijft spectaculair stijgen. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden er gemiddeld 4.600 zorgvolmachten per maand geregistreerd tegenover gemiddeld 2.900 per maand in de eerste jaarhelft van 2018. In totaal lieten al 126.106 Belgen een zorgvolmacht opmaken.

Sinds september 2014 kan elke meerderjarige Belg schikkingen treffen voor het geval hij niet meer in staat is zijn vermogen zelf te beheren door ziekte (dementie) een zwaar ongeval of een handicap.
Met een zorgvolmacht kan de burger één of meerdere personen aanduiden om zijn facturen te betalen, de bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, de belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen, …
De burger kan in een zorgvolmacht ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de lasthebbers zijn woning mogen verkopen of verhuren.
In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen.

Nieuw sinds 1 maart
Sinds 1 maart van dit jaar biedt een zorgvolmacht nog meer mogelijkheden. Sindsdien kunt u, naast uw financiële zaken, ook schikkingen treffen betreffende uw persoon.
Zo kunt u sinds 1 maart aan de lasthebbers de opdracht geven om erover te waken dat u alle noodzakelijke zorgen krijgt. Sindsdien kunt u op voorhand al vastleggen in welk rust- en verzorgingstehuis u desgevallend wenst opgenomen te worden. Of u kunt de lasthebbers machtigen om op zoek te gaan naar een verzorgingstehuis dat aan uw wensen en financiële mogelijkheden voldoet.
Belangrijk is dat de burger de zorgvolmacht op gelijk welk ogenblik kan intrekken of kan herroepen, bijvoorbeeld als de kinderen die zijn aangesteld tot lasthebbers het te bont maken’, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be.

Mogelijkheden worden benut
Steeds meer Belgen benutten deze uitgebreidere mogelijkheden. Zo blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
In de drie maanden van maart tot juni 2019 werden er 14.700 zorgvolmachten geregistreerd, een record en een stijging van 65 procent tegenover het tweede trimester van 2018.
Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar waren er 27.714 inschrijvingen. Dat zijn er gemiddeld 4.600 per maand.
Ter vergelijking: tijdens het eerste semester van 2018 werden er gemiddeld 2.900 zorgvolmachten per maand ingeschreven. Over heel 2018 waren er dat gemiddeld 3.100 per maand.