Belgen schenken opvallend meer vastgoed in 2019

23 december 2019

Steeds meer Belgen schenken vastgoed zoals een woning of een bouwgrond. In Vlaanderen noteerden de notarissen een stijging met 12 procent. In Wallonië was de toename nog meer uitgesproken. Daar steeg het aantal vastgoedschenkingen met bijna 28 procent.

De tarieven in de schenkbelasting zijn doorgaans lager dan in de erfbelasting. Reden waarom veel Belgen niet wachten om al een deel van hun onroerend vermogen tijdens het leven door te geven aan de kinderen of de kleinkinderen.

In België steeg het aantal vastgoedschenkingen tijdens de eerste elf maanden van 2019 met bijna 15 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In Vlaanderen bedroeg de stijging bijna 12 procent. Bijna 14.500 woningen en/of gronden veranderden er tussen 1 januari en 30 november van eigenaar. Ook in Wallonië nam het schenken van vastgoed een hoge vlucht. Daar steeg het aantal vastgoedschenkingen met bijna 28 procent.

De stijging is een gevolg van diverse factoren. ‘Voor alle Belgen geldt dat ze sinds 1 september 2018 een grotere marge hebben om te schenken aan wie ze willen. Sindsdien is het gemoderniseerde erfrecht van kracht. Dankzij dat nieuwe erfrecht hebben de burgers een grotere beschikkingsvrijheid over hun vermogen, een vrijheid die ze in het raam van een successieplanning ook benutten’, verklaart notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.


In het Vlaams Gewest hebben ouders sinds 1 september 2018 ook de mogelijkheid om een fiscaalvriendelijke doorgeefschenking te doen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. ‘Ouders kunnen goederen die ze zelf erven, maar niet nodig hebben, zo binnen het jaar na de erfenis ‘doorschenken’ aan de kinderen’, aldus notaris Bart van Opstal. ‘Een mogelijkheid waarvan nogal wat Vlamingen gebruik maken.’