Bijna kwart meer testamenten geregistreerd in vergelijking met 5 jaar geleden

Belgen stellen steeds meer testamenten op. Dat blijkt uit onze meest recente data. In 2023 registreerden de notariskantoren 75.342 testamenten, zo’n 8,4% meer dan in 2022 en 23,3% meer dan in 2018.

Een testament om controle te behouden over je erfenis
Van de ruim 75.000 testamenten in ons land, werden er 51.924 in Vlaanderen opgesteld. In Brussel ging het om 4.307 testamenten, in Wallonië om 19.111.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Mensen kiezen voor een testament omdat ze binnen de wettelijke mogelijkheden de controle willen behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Je huwelijkspartner en je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis. Het ander deel kan je gebruiken om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving.”

Aanrader voor o.a. ongehuwde en kinderloze koppels
Vaak zijn het ongetrouwde koppels die voor een testament kiezen. Zo kunnen ze elkaar beschermen, want volgens de wet erven weinig of niets van elkaar.
Ook partners zonder kinderen en kinderloze alleenstaanden stellen vaak een testament op om een specifieke erfgenaam te bevoordelen of een goed doel te steunen. Voor plusouders is een testament een ideaal instrument om iets na te laten aan hun pluskinderen.

Zelf je testament opstellen of met de hulp van je notaris?
Als je zelf een testament opstelt en het niet laat registreren via een notaris, bestaat de kans dat het nooit wordt teruggevonden en dus ook niet kan worden uitgevoerd.
Op eigen houtje een testament opstellen, vergroot sowieso de kans op formele of inhoudelijke fouten. Om geldig te zijn, moet je testament aan strikte voorwaarden voldoen. Maar zelfs bij geldige eigenhandige testamenten kunnen problemen opduiken, vooral als het om ontervende testamenten gaat: discussie over de bekwaamheid van de erflater, onduidelijk geschrift of woordgebruik, kans op ongepaste beïnvloeding…
Notaris Carol Bohyn: “Opletten dus als je zelf een testament neerpent. Wees ervan bewust dat benadeelde nabestaanden de geldigheid kunnen betwisten of inhoudelijk het testament kunnen aanvechten. Dat kan uitmonden in aanslepende procedures. Kies je ervoor om toch zelf je testament te schrijven, dan laat je het best nalezen door een notaris.”

Centraal register beheerd door Fednot
De testamenten waarvan sprake in deze cijfers zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (CRT) dat beheerd wordt door Fednot. De testamenten zelf zitten niet in dit register. Wel data over de identiteit van de persoon die het testament heeft opgemaakt, wanneer dat is gebeurd en via welke notaris.
Notaris Carol Bohyn: “Ook de naam van het notariskantoor dat het testament bewaart, zit in het CRT. Zo kunnen nabestaanden na een overlijden vlot achterhalen of er een testament is en bij welke notaris ze het kunnen opvragen.”
Het CRT bevat data van testamenten opgemaakt voor de notaris (de zogenaamde ‘authentieke testamenten’). Daarnaast bevat het CRT ook data van eigenhandig geschreven testamenten die nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden.


Meer weten? Ontdek “Zeg es notaris”, de podcast van Notaris.be.