Een deel van je tuin als bouwgrond verkopen? Omgevingsvergunning opnieuw verplicht!

29 mei 2019

Wie een deel van zijn tuin wil afsplitsen om dat deel vervolgens als bouwgrond te verkopen, moet opnieuw een omgevingsvergunning (de vroegere verkavelingsvergunning) aanvragen, met alle rompslomp tot gevolg. Dat vloeit voort uit een arrest van 23 mei van het Grondwettelijk Hof. Dat arrest heeft ook nadelige gevolgen voor wie onlangs zo’n afgesplitst stuk grond kocht en voor wie op het punt staat dat te doen.

Op donderdag 23 mei velde het Grondwettelijk Hof een arrest dat belangrijke gevolgen heeft voor de Vlamingen die slechts één deel van hun tuin of van hun bouwgrond afsplitsen en vervolgens als bouwgrond verkopen. Dit gebeurt in oudere verkavelingen met relatief grote tuinen, bijvoorbeeld als  het onderhoud voor de wat oudere eigenaars een zware opgave wordt.


Tot eind 2017 was voor deze zogenaamde ‘eenlotsverkaveling’ een verkavelingsvergunning nodig. Dat bracht veel administratieve rompslomp voor de verkoper met zich. Niet alleen moest de notaris een verkavelingsakte opstellen, de verkoper moest ook allerhande administratieve kosten en een landmeter betalen.

Reden waarom de Vlaamse wetgever sinds 30 december 2017 komaf maakte met de verplichting om voor slechts één afgesplitst perceel een verkavelingsvergunning aan te vragen.

Echter, door het arrest van 23 mei van het Grondwettelijk Hof wordt het bekomen van een omgevingsvergunning voor een eenlotsverkaveling opnieuw verplicht.

Met andere woorden: wie voortaan een deel van zijn tuin wil afsplitsen om dat deel te verkopen als bouwgrond, moet opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.