eStox: ruim 100.000 registers in het elektronisch aandelenregister van de accountants/belastingconsulenten en de notarissen

Het elektronische aandelenregister Stox werd in maart 2019 gelanceerd en maakte komaf met de logge, papieren aandelenregisters die al eens zoek geraakten. De digitale vervanger verhoogde de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Geen overbodige luxe, omdat bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen.

Wat is een aandelenregister?

Een aandelenregister is een essentiële tool voor elke vennootschap. Het geeft aan wie aandeelhouder is, hoeveel aandelen hij bezit, op welke manier en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen. Deze data zijn belangrijk voor de goede werking van elke onderneming. Denk maar aan het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening.

Kaap van 100.000 registers overschreden

Eind 2023 stond de teller op 102.802 registers in eStox. 69% van de registers werden door accountants geregistreerd, 31% door notarissen. In 77% van de gevallen ging het om registers van besloten vennootschappen. In de andere gevallen ging het o.a. om naamloze vennootschappen (7%), commanditaire vennootschappen (7%), vennootschappen onder firma (2%) en coöperatieve vennootschappen (1%).

Gebruiksvriendelijke online tool

eStox is enkel toegankelijk voor de bestuurders van de onderneming en de effectenhouders. Zij kunnen via e-ID of Itsme inloggen, hun register consulteren, een kopie downloaden en de uitgevoerde inschrijvingen in het UBO-register bekijken. De accountant, belastingadviseur of de notaris van de onderneming houden het eStox register up to date. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim.
De wetgever is afgestapt van het principe van ‘één aandeel, één stem’. Een aandeel kan dus meerdere stemrechten omvatten. eStox vergemakkelijkt het beheer van deze verschillende rechten en het bijeenroepen van aandeelhouders.

Geen manipulatie meer mogelijk
Bart Van Coile, Voorzitter van het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA): “eStox is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onze beroepen en heeft heel wat problemen opgelost. Papieren aandelenregisters waren vroeger soms niet up to date of bleken zelfs gemanipuleerd te zijn. Dat leidde vaak tot aanslepende discussies en zelfs tot gerechtelijke procedures. Als je nu als ondernemer aanklopt bij een accountant of een notaris, zorgt die ervoor dat de gegevens over de aandeelhouders elektronisch worden geregistreerd. Zo gaan deze data niet verloren en kan niemand ze manipuleren.”

Minder administratieve rompslomp en instrument in het kader van anti-witwas
Jan Sap, CEO van de Federatie van het Notariaat: “De lancering van eStox kwam er op een moment dat bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moesten meedelen. Dankzij eStox hadden ondernemers een instrument dat hen op dat vlak flink wat tijd uitspaarde.”
De bestuurder van een bedrijf is meestal gemakkelijk te bepalen. Maar wie achter de schermen de touwtjes in handen heeft en het bedrijf effectief stuurt, is al wat minder evident. Bestuurders van bedrijven zijn verplicht om aan de overheid te melden wie de “uiteindelijke begunstigden” of de “ultimate beneficial owners” (kortweg UBO) van de onderneming zijn.
Jan Sap: “Dankzij eStox kan alle vereiste info over de controlerende aandeelhouders automatisch aan het UBO-register doorgegeven. Vermits eStox door UBO erkend wordt als authentieke bron is het meteen ook een instrument om witwassen tegen te gaan.”

https://www.estox.be/