Leg de keuze voor een verzorgingstehuis vast, nog voor u onbekwaam wordt

1 maart 2019

Vanaf 1 maart kunt u al op voorhand aangeven in welk rust- of verzorgingstehuis u wil verblijven, als u die keuze later zelf niet meer kunt maken. Dat kan door een zogenaamde zorgvolmacht op te laten maken. Tot nu kon u in een zorgvolmacht alleen regelingen uitwerken voor uw vermogen.

Steeds meer Belgen zien het nut van een zorgvolmacht in
Vorig jaar werden er 37.071 zorgvolmachten geregistreerd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om meer dan 3.000 zorgvolmachten per maand en om ruim 8.000 volmachten meer dan in 2017. Toen werden er 28.829 zorgvolmachten geregistreerd.

Met een zorgvolmacht kunt u een nabij familielid of een goede vriend aanduiden die uw geldzaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. U vermijdt hiermee dat deze zaken worden geregeld door een bewindvoerder die wordt aangeduid door de vrederechter en die u misschien niet kent.

Tot nu kan de aangeduide persoon of “de lasthebber” in uw plaats alleen beslissingen nemen over uw vermogen als u dat later zelf niet meer kunt door ziekte, een ongeval of een handicap. Zo kunt u nu al aangeven onder welke omstandigheden of onder welke voorwaarden de lasthebber uw woning mag verhuren of verkopen.

Als lasthebber wordt vaak gekozen voor de partner of voor één of meerdere kinderen.

Nieuw vanaf 1 maart
Vanaf 1 maart kunt u in de zorgvolmacht aan de lasthebber ook de opdracht geven om beslissingen te nemen betreffende uw persoon. Zo kunt u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke zorgen krijgt als u ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval.

U kunt aan de lasthebber de opdracht geven om eventuele verplegers toegang te geven tot uw woning… Of om er, meer algemeen, op toe te zien dat al uw rechten als patiënt worden geëerbiedigd zodat u een kwaliteitsvolle zorg geniet.

Als u dat zo voorziet, kan de lasthebber ook op zoek gaan naar een rust- en verzorgingsinstelling die aan uw wensen en financiële mogelijkheden voldoet. Verder is er nu geen discussie meer over de vraag of de lasthebber ‘daden van beheer’ mag stellen. Indien gewenst, kan de lasthebber huurinkomsten en pensioenen innen of energie- en rusthuisfacturen betalen. Let wel, dit mocht al wel, maar het is nu duidelijker in de wet verwoord.

Registratie blijft nodig!
Het is wel belangrijk dat u de zorgvolmacht laat registreren in het Centraal Register van de Lastgevingsovereenkomsten dat wordt beheerd door Fednot.

Zonder registratie, heeft de zorgvolmacht geen uitwerking! Registratie kost, inclusief btw, 18,15 euro. Laat u de zorgvolmacht opmaken door een notaris, dan kan alleen hij de volmacht registreren. Anders moet u de volmacht laten registreren via de griffie van het Vredegerecht.

Tot slot nog melden dat u de zorgvolmacht op eender welk ogenblik kunt intrekken of herroepen. Ook op dat punt is er een nieuwigheid. Als u de zorgvolmacht herroept of intrekt, moet u ook het einde van de zorgvolmacht laten registreren, ook dat tegen een tarief van 18,15 euro.