Steeds meer koppels passen hun huwelijkscontract aan tijdens hun huwelijk

In 2023 werden in ons land 40.734 huwelijkscontracten afgesloten: 14.271 nieuwe contracten en 26.463 wijzigingen van bestaande contracten. Het aantal koppels dat hun huwelijkscontract tijdens het huwelijk aanpast, zat de afgelopen jaren in de lift.

Vooral aanpassingen van huwelijkscontracten
Het aantal nieuwe huwelijkscontracten zat in het afgelopen jaar ongeveer op hetzelfde niveau als het jaar ervoor: in 2023 ging het om 14.271 nieuwe contracten, in 2022 om 14.289.
Het aantal aanpassingen van bestaande huwelijkscontracten zat wel in de lift: 26.463 in 2023 en 25.713 in 2022. In vergelijking met 2021 was de stijging nog wat groter: toen waren er 23.676 aanpassingen.
Notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be: “Vooral oudere koppels passen hun contract tijdens het huwelijk aan. Meestal in het kader van successieplanning, om hun partner extra te beschermen. Jongere koppels passen hun huwelijkscontract eerder naar aanleiding van de geboorte van hun eerste kindje.”

Meeste huwelijkscontracten in de provincie Antwerpen
In Vlaanderen waren er in 2023 8.189 nieuwe huwelijkscontracten en 22.002 aanpassingen van huwelijkscontracten. Ter vergelijking: in Wallonië ging het om 4.623 nieuwe contracten 3.640 aanpassingen.
Zowel het aantal nieuwe huwelijkscontracten, als het aantal aanpassingen van bestaande contracten was in 2023 het hoogst in de provincie Antwerpen: 2.442 nieuwe contracten en 5.685 aanpassingen.
Uit cijfers van Statbel blijkt trouwens dat er in ons land weer meer getrouwd wordt: in 2022 werden er 48.482 huwelijken in België voltrokken, of bijna 9% meer dan het gemiddelde van de periode 2017-2019. In Antwerpen waren er in 2022 het grootste aantal huwelijken: 7.853.

Trouwen met of zonder huwelijkscontract?
Wie trouwt zonder huwelijkscontract, valt – vanaf de dag van het burgerlijk huwelijk – onder het zogenaamde wettelijk gemeenschapsstelsel. Hierdoor ontstaan er drie vermogens: een gemeenschappelijk vermogen en twee aparte, eigen vermogens. Partners beheren elk hun eigen vermogen. Daarnaast beheren ze samen een gemeenschappelijk vermogen, waarin ook de inkomsten vallen.
Notaris Carol Bohyn: “Je denkt hierover best op voorhand na of dit de regeling is die je wil. Met een huwelijkscontract kan je van het wettelijk stelsel afwijken. Zo kan je in een contract afspreken of de inkomsten al dan niet gemeenschappelijk zijn. Of stel dat je al een woning kocht voor jullie een koppel vormden: blijft deze woning dan je persoonlijk bezit of wordt de woning een onderdeel van het  gemeenschappelijk vermogen?”

Voor welke regeling gaan koppels die een huwelijkscontract afsluiten?
Wie in 2023 een huwelijkscontract afsloot, ging in de helft van de gevallen voor het zogenaamde stelsel van zuivere scheiding van goederen. In dit stelsel houden de echtgenoten hun vermogens volledig gescheiden, zowel op het vlak van de goederen, van de schulden, als op het vlak van het bestuur.
23,8% van de koppels koos voor het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap. Hierbij blijft de scheiding van goederen dominant, maar koppels voorzien toch een beperkt gemeenschappelijk luik. Dat kan bijvoorbeeld gaan over afspraken over een huis of over spaarcenten.
13,4% koos voor een conventioneel gemeenschapsstelsel met uitzondering van de algehele gemeenschap. Dit is een gemeenschapsstelsel waarbij de echtgenoten in hun huwelijkscontract of door een latere wijziging afwijken van de regels van het wettelijk stelsel. Bijvoorbeeld door de omvang van de gemeenschap uit te breiden of te beperken.

Trouwen versus feitelijk/wettelijk samenwonen
Notaris Carol Bohyn: “Je samenlevingsvorm brengt sowieso een aantal rechten en plichten met zich mee. Een huwelijk aangaan, biedt koppels nog steeds de beste bescherming.”
Feitelijk samenwonen brengt geen wettelijke verplichtingen met zich mee, maar biedt ook geen bescherming. Wanneer bijvoorbeeld één van de partners zou overlijden, zal de andere niets erven, tenzij dit op voorhand werd geregeld via een testament.
Wie bij de gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd,  geniet meer bescherming. Zo is er een beperkt erfrecht: de overblijvende partner krijgt het vruchtgebruik van de gezinswoning en de aanwezige huisraad. Maar dat erfrecht kan via een testament ontnomen worden en niet zo ruim als van gehuwde partners.

Deze infofiche geeft een overzicht van de verschillen tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en trouwen.