Vennootschap kan voortaan volledig digitaal worden opgericht via StartMyBusiness

Wie aan de slag gaat als ondernemer hoeft zich niet meer fysiek te verplaatsen naar een notariskantoor. De oprichtingsakte kan op afstand worden getekend via videoconferentie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zette hiervoor eind maart de bakens uit met een wetswijziging die ingaat vanaf 1 augustus. Deze nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat is een belangrijke tijdsbesparing voor de ruim 32.000 vennootschappen die jaarlijks in België worden opgericht.

Ondernemer worden is een grote stap, zeker wanneer je daarbij een vennootschap wenst op te richten. Het is tijdrovend om alle paperassen snel in orde te krijgen. Zo moest je tot voor kort nog steeds fysiek langsgaan bij de notaris om je handtekening te zetten onder de authentieke akte die nodig is om een vennootschap te kunnen oprichten.

Vennootschap digitaal oprichten
Vice-eersteminister en minister van Justitie introduceerde daarom eind maart een wetsontwerp tot wijziging van het wetboek vennootschappen en verenigingen en van de wet 16 maart 1803 op het notarisambt.

Dit is goed nieuws voor alle ondernemers die hun bedrijfsactiviteit onderbrengen in een vennootschap. Want deze wetswijziging zorgt ervoor dat je je vanaf 1 augustus niet meer fysiek hoeft te verplaatsen naar een notariskantoor voor de oprichting van een vennootschap. Het verlijden van de authentieke akte kan nu via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Dit geldt voor alle rechtspersonen. Deze digitalisering kost de ondernemer niets extra.

StartMyBusiness
Om het onze ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelde de Federatie van het Notariaat (Fednot) het platform https://startmybusiness.be/ waar je voortaan je bedrijf gemakkelijk online kan oprichten. Dit is een stap vooruit voor ondernemers. Zeker wanneer ze uit de startblokken schieten, willen ze snel tewerkgaan. StartMyBusiness maakt dat nu mogelijk.

Inloggen kan via je eID of via de app itsme. Via het platform kan je de gegevens invullen die de notaris en zijn medewerkers nodig hebben om de oprichtingsakte op te stellen.
StartMyBusiness bevat ook informatie over de juridische aspecten van ondernemen. Voor bijkomende uitleg kunnen ondernemers uiteraard terecht bij hun notaris.

Europese primeur
België is trouwens het eerste land binnen de Europese Unie waar notarissen dit online aanbieden sinds 1 augustus 2021. Dat is de datum die voorzien was in de Europese richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Dat is een pluim voor de Belgische notarissen die hiermee hun beroep verder moderniseren.

Advies van de notaris blijft cruciaal
De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte – ingevoerd door het wetboek vennootschappen en verenigingen – wijzigen niet. De aanwezigheid van de notaris als onafhankelijk tussenpersoon is nog steeds vereist, want die blijft immers de best geplaatste persoon om oprichters te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.

Want in al dat enthousiasme kan het gebeuren dat een startende ondernemer een aantal niet onbelangrijke zaken over het hoofd heeft gezien. Bijvoorbeeld: zijn er kinderen die ook in het bedrijf actief zullen zijn, hoe kan je je gezin het best beschermen tegen mogelijke schuldeisers, wat dient er te gebeuren bij overlijden, enz. Het zijn allemaal vragen waarvoor de notarissen uiteraard beschikbaar blijven om de ondernemer te adviseren.

Verder digitaliseren prioriteit voor Fednot
Fednot is sinds 2000 in de weer met innoverende projecten, zowel interne tools voor de notariskantoren als projecten met de overheid zoals eRegistration (de online registratie van akten bij FOD Financiën).

Het is trouwens niet de eerste keer dat minister Van Quickenborne en Fednot samen een digitaal project realiseren. In 2006 was er al het zogenaamde eDepot, waarmee notarissen de oprichtingsakte via digitale weg konden neerleggen. Want wie in het verleden een bedrijf wou oprichten, moest drie maanden geduld uitoefenen en zich door de administratieve mallemolen wurmen. De minister was toen staatssecretaris voor Administratie Vereenvoudiging.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Voor ondernemers moet het vooruit gaan. Zeker op het moment dat ze uit de startblokken schieten. Daarom maken we het vanaf 1 augustus mogelijk om vanop afstand digitaal een vennootschap op te richten. Met StartMyBusiness zijn we binnen de Europese Unie koploper om een bedrijf volledig digitaal op te richten. Dit is mede dankzij de inspanningen van het Belgisch notariaat die hiermee verder inzetten op de digitalisering.’

Notaris Katrin Roggeman, voorzitter van Fednot: “We zijn blij dat we onze dienstverlening kunnen uitbreiden met StartMyBusiness. Voor ondernemers is het handig dat ze vanop afstand bij ons terecht kunnen. Notarissen blijven hen sowieso goed adviseren, want een onderneming oprichten is meer dan de oprichtingsakte in orde brengen. Naast bijvoorbeeld de gepaste juridische vorm voor hun bedrijf, gaat het vaak over zaken waar ze niet meteen aan denken: kunnen ze wel alleen oprichten als ze getrouwd zijn, wat bij een eventueel overlijden, zijn de kinderen ook actief in het bedrijf, … Ondernemers staan daar best even bij stil bij de start van hun bedrijf om zo de nodige bescherming in te bouwen.”

Jan Sap, directeur-generaal van Fednot: “We zetten ook in op samenwerking met andere beroepen, denk maar aan het digitale effectenregister eStox ontwikkeld i.s.m. de accountants. In 2018 maakte het grote publiek kennis met de online verkoop van vastgoed via Biddit. Eind vorig jaar zag de digitale kluis Izimi het licht. Digitalisering zal zeker een prioriteit blijven voor Fednot. Maar tegelijkertijd hebben we des te meer oog voor het menselijke aspect. Dat is een must, want burgers en ondernemers hebben steeds meer nood aan persoonlijk advies.”

Ontdek StartMyBusiness