Over Fednot

Fednot ondersteunt de notariskantoren inzake juridische adviezen,
het beheer van het kantoor, IT-oplossingen, opleidingen en informatie voor het grote publiek.
Zij vormt een netwerk van 1.150 kantoren dat 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers telt.

Wat je moet weten over het notariaat en Fednot - Ontdek onze brochure
 
 
 

Wat wij doen

Juridische adviezen

Fednot beschikt over een team van gespecialiseerde juristen die aan de notariskantoren juridische adviezen verstrekken over complexe kwesties die in dossiers opduiken.

Beheer van de kantoren

Het beheer van een notariskantoor is te vergelijken met dat van een KMO. Naast hun juridische deskundigheid zijn de notarissen ook bedrijfsleiders die veel aandacht besteden aan personeelsbeheer, kantoororganisatie, financieel beleid, ICT-tools, enz. Voor elk van die aspecten stelt Fednot gepersonaliseerde oplossingen voor, maar ook audits of hulp van externe consultants.

IT-oplossingen

De ICT-afdeling van Fednot telt meer dan 100 medewerkers uit alle specialisatiegebieden van de IT. Zij biedt bijna 50 tools op maat van de notariskantoren aan en realiseert baanbrekend werk op het vlak van de dematerialisatie en de administratieve vereenvoudiging. De informatisering van het beroep maakt de relaties tussen de notariskantoren en de verschillende administraties vlotter en efficiënter. Zo kunnen de kantoren meer tijd vrijmaken voor hun kun echte missie : cliënten adviseren op de sleutelmomenten van hun leven.

Opleidingen

In samenwerking met de regionale raden, de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) en de Conseil francophone du notariat belge (CF), biedt Fednot aan de notarissen en hun medewerkers een zeer brede keuze aan opleidingen aan, op juridisch vlak, maar ook inzake er bemiddeling, management en informatica.

Internationaal

Fednot is ook actief op internationaal vlak, via de Raad van de Notariaten van de Europese Unie (CNUE) en de Internationale Unie van het Notariaat (UINL).

Meer informatie op www.notaries-of-europe.eu en op www.uinl.org

Het grote publiek informeren

Transparantie en informatie voor het grote publiek zijn voor Fednot essentieel. Het speerpunt van de externe communicatie is www.notaris.be met o.a. FAQ’s, rekenmodules en video’s over de sleutelmomenten in uw leven.

 

Het team

Voorzitter

notaris Philippe Bosseler

CEO

Jan Sap

Directeurs

Hilde
Jacobs

Juridisch departement

 

 

Jean-Michel
Willain

Financieel 
departement

 

 

 

Jean-Marie
Doumont

Social Affairs
&
HR

 

 

 

Gerdy
De Clercq

ICT departement (CIO)

 

 

 

Paul
Danneels

ICT departement (CTO)

 

 

 

Andere notariële instellingen

De Nationale Kamer van notarissen

De Nationale Kamer van notarissen is het wettelijk reglementerend en vertegenwoordigend orgaan van het notariaat. Als openbare instelling staat ze ten dienste van het openbaar belang. Door haar reglementen zorgt ze voor een deontologische en eenvormige uitoefening van het beroep. Haar adviezen en vademecums willen daarbij een leidraad zijn voor alle betrokkenen. 

Het notariaat hecht het grootste belang aan de deontologie en de interne controle ter bescherming van de burger. Zo waakt de Nationale Kamer samen met de Notariële Zekerheid over de financiële integriteit van de notariskantoren.

De Algemene Vergadering van de Nationale Kamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 11 provinciale genootschappen van notarissen.

De provinciale kamers en genootschappen

Alle notarissen zijn lid van een provinciaal genootschap. De provinciale kamers vertegenwoordigen het genootschap en hebben hoofdzakelijk een deontologische en tuchtrechtelijke opdracht.